B Bileşeni

Bileşeni

Kamu Binaları için Deprem Riskini Azaltıyoruz

Güçlendirme Çalışmaları
Güçlendirme Çalışmaları

Diğer Bileşenleri İnceleyin :

Güçlendirme Çalışmaları

Kamu binaları için olası deprem ve afetlere karşı yaptığımız güçlendirme çalışmalarında binaların yapısal performanslarını arttırmak için hem yapıları hem de zeminleri inceleyerek projelerimizi oluşturuyoruz.

Yaşadığımız 1999 Marmara Depremi ve dünyadaki büyük deprem örneklerinde incelediğimiz üzere binaların afetlere karşı göstermiş olduğu yapısal direnç hayati önem taşımaktadır.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (JICA) 2002 yılında hazırlamış olduğu rapora göre İstanbul’da yaklaşık 350 bin bina risk altında bulunmaktadır.

Güçlendirme çalışmalarında temel amacımız, ilgili bölge için gerçekleşebileceği öngörülen en şiddetli depremde bile bir yapının can kaybına yol açmayacak şekilde performans göstermesidir. Bu kapsamda, kamu binalarını en şiddetli depremlerde dahi ayakta kalabilecek şekilde tasarlıyor ve herhangi bir kesinti yaşamaksızın hizmet vermeye devam edebilecek düzeyde yapılar haline gelmesi için çalışmalar yapıyoruz.

Projemizin başlangıç aşamasında İstanbul Valiliği, Istanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, paydaşlarımız ve akademisyenlerin katılımı ile bir dizi toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılar sonunda kamu binaları için bir envanter oluşturuldu. Bu binaların önceliklendirilmesi için sektörel olarak kriterler (afet esnasında erişim, binanın teknik özellikleri, kapasitesi/kullanıcı sayısı/hizmet verdiği nüfus, fay hattına uzaklık, afet yönetim planındaki önemi vs.) belirlenmiş, daha sonra tüm kamu binaları belirlenen kriterlere göre sıralanmış ve öncelik listesi nihai halini almıştır.
İstanbul genelindeki kamu binaları için yapılan fizibilite çalışmalarından sonra güçlendirme ve güçlendirmeden doğan onarımların yeniden yapım maliyetine oranı %40’tan az olan binalar için güçlendirme proje tasarım ve uygulama çalışmaları yapılmaktadır.

Riskli binaları güçlendirme çalışmaları kapsamında 2006 yılından bu yana İstanbul’un tüm ilçelerini kapsayacak şekilde pek çok çalışmaya imza attık.
Bu kapsamda Ocak 2017 itibariyle;

Sismik izolatör teknolojisi ile güçlendirilen dünyanın en büyük hastanesi unvanına sahip olan Marmara Üniversitesi Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni aynı zamanda modern ihtiyaçlara da cevap verebilecek şekilde projelendirerek depreme karşı dayanıklı hale getiriyoruz. Yürüttüğümüz bazı çalışmaların detaylarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.