B Bileşeni

Bileşeni

Kamu Binaları için Deprem Riskini Azaltıyoruz

Kültürel Mirasın Korunması
Kültürel Mirasın Korunması

Diğer Bileşenleri İnceleyin :

Kültürel Mirasın Korunması

İstanbul, Türkiye’nin nüfusu en fazla ili olmanın yanında ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik başkenti olma niteliklerine de sahiptir. 8500 yıla uzanan geçmişiyle dünya tarihi boyunca en önemli merkezlerden biri olmuş ve 3 imparatorluğa başkentlik yapmıştır. İstanbul, bu uzun geçmişi boyunca pek çok büyük çaplı depremle karşılaşmış, pek çok önemli yapı bu depremlerde ciddi hasar almış ya da yıkılmıştır.


Bu gerçekten hareketle, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bulunan ve aralarında Yıldız Sarayı, Topkapı Sarayı gibi önemli yapıların da olduğu 26 tarihi yapı kompleksinde yer alan 176 binanın envanter çalışmasını tamamladık. Bu yapıların sismik risklerinin değerlendirilmesi ve sonuçlarının kullanılabilmesi için elde edilen verilerin özel bir veri tabanına aktarılmasını sağladık.

 

 

Kültürel Mirasın Korunması çalışmaları kapsamında literatür taraması, saha çalışmaları, restitüsyon projesi, sismik risk değerlendirmesi, zarar azaltma önlemleri ile coğrafi bilgi sistemleri veri tabanının devreye alınması çalışmalarını gerçekleştirdik. Yine Arkeoloji Müzesi klasik ve ek binaları, Aya İrini Anıtı ve Mecidiye Köşkü’nün deprem performansının değerlendirmesi çalışmalarını tamamlayarak, her bir bina için yapısal güçlendirme proje önerileri geliştirdik.

 

Arkeoloji Müzesi için İSMEP kapsamında hazırlanan güçlendirme projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır. (MART 2015)
Arkeoloji Müzesi için İSMEP kapsamında hazırlanan güçlendirme projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır. (Mart 2015)

 

İPKB olarak, yüzyılları bulan geçmişe sahip bu yapıların gelecek kuşaklara da ulaşabilmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaların gerek ülkemizde gerekse yurt dışında da takdir edildiğini görmek en önemli mutluluk kaynaklarımızdan biri olacak.