B Bileşeni

Bileşeni

Kamu Binaları için Deprem Riskini Azaltıyoruz

Sosyal Rehberlik Çalışmaları
Sosyal Rehberlik Çalışmaları

Diğer Bileşenleri İnceleyin :

Sosyal Rehberlik Çalışmaları

İSMEP Projesi kapsamında yürüttüğümüz güçlendirme ve yeniden yapım faaliyetleri kapsamında bu binalarda eğitim gören öğrencilerin ve çalışanların durumunu iyileştirmeye yönelik sosyal içerikli çalışmalar gerçekleştiriyoruz.


Okullarımızdaki güçlendirme ve yeniden yapım çalışmalarından doğrudan etkilenecek olan okul yöneticileri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle başlattığımız “Okullarda Bilgilendirme Bilinçlendirme ve Sosyal Rehberlik Çalışması”nı yürütürüyoruz. Yaptığımız bu hazırlık çalışmaları ile eğitim ve öğretime başka bir okulda devam edecek olan öğrencilerin süreç dahilinde sosyal ve psikolojik olarak yaşayabilecekleri sorunlara karşı rehberlik yapıyor, önlemler alıyoruz.

   

Sosyal Rehberlik Çalışması Kapsamında Bilgi Verdiğimiz Konular:


• Güçlendirme nedir?
• Güçlendirme kararı nasıl verilir?
• Güçlendirme nasıl yapılacak?
• Güçlendirme çalışmalarının temel amacı nedir?
• Güçlendirme ile binalarda hangi işlemler yapılır?
• Okulları güçlendirmek neden önemlidir?
• Okulumuz neden güçlendiriliyor?
• Okulumuzda depreme karşı güçlendirme nasıl yapılacak?
• Çalışmalar kaç ay sürecek?
• Eğitim aksayacak mı?
• Çocuklarımıza nasıl destek olabiliriz?


Güçlendirme ve yeniden yapım faaliyetlerinde hastane, yurt, sosyal hizmet veya idari binalarda yapılan çalışmalara, bunlardan yararlanacak kişilerin fikirlerini de dahil ediyoruz. Projeleri, gelen geribildirimleri dikkate alarak şekillendiriyoruz. Güçlendirme çalışmaları sonrasında ilgili taraflarla yaptığımız görüşme ve anketlerle algının nasıl değiştiğini okul, kriter ve bölge bazında gözlemliyoruz. Elde ettiğimiz pozitif artışı simgeleyen sonuçları sonraki çalışmalar için de kullanarak daha iyi uygulamalara imza atma gayesiyle hareket ediyoruz.