B Bileşeni

Bileşeni

Kamu Binaları için Deprem Riskini Azaltıyoruz

Yeniden Yapım Çalışmaları
Yeniden Yapım Çalışmaları

Diğer Bileşenleri İnceleyin :

Yeniden Yapım Çalışmaları

İPKB olarak İSMEP Projesi kapsamında kamu binalarını değerlendirirken güçlendirme ve güçlendirmeden doğan onarımların yeniden yapım maliyetine oranı %40’tan fazla olan binalar için yeniden yapım projelendirme çalışmaları yapıyoruz.

Yeniden yapım tasarımı yapılan her kamu binasını kullanıcı kurumun ve bölgenin ihtiyaçlarına uygun olarak afetlere dayanıklı, çevreye uyumlu, modern yeni binalar olarak projelendiriyoruz.

Yaptığımız projelendirme çalışmalarında binaların gerek fonksiyonları, gerekse dış görünüşleri ile bulundukları bölgeye değer katmalarını hedefliyoruz.

Yeniden yapım çalışmaları kapsamında Ocak 2017 itibariyle;

Yaptığımız binaların afete dayanıklı olmasının yanı sıra enerji verimliliğine de önem veriyor, böylece hem binalarımıza hem geleceğimize yatırım yapıyoruz.