Yönetim

HİKAYEYİ PAYLAŞ:

Doğaya Saygı Kuşağı

Bu İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yürütülen Türkiye’nin ilk risk azaltma projesi İSMEP kapsamında; yapılan tüm binalarda insana ve doğaya saygılı olmak, enerji verimliliği ve sürdürebilirlik temel unsurlar oldu. Enerji tasarrufu hastanelerde ve okullarda % 40 arttı. Su tüketiminde % 25, gaz tüketiminde % 35 tasarruf sağlandı.