Yönetim

HİKAYEYİ PAYLAŞ:

Şeffaflaşan İmar Süreçleri

İSMEP kapsamında yürütülen “Belediyelerde İmar ve Yapı Ruhsatı Süreçlerinin Etkinliğinin Arttırılması” projesi sayesinde Bağcılar Belediyesi Türkiye’nin ilk e-belediyelerinden biri oldu. İmar ve ruhsat süreçleri iyileştirilerek elektronik ortama aktarıldı. Kurulan izlenebilir ve şeffaf altyapı ile yapı ruhsatı süreçleri önemli ölçüde kısaldı.